Hierbij wil het bestuur van Achilles u van harte uitnodigen voor de jaarvergadering op

vrijdag 19 april 2024
aanvang 20.00 uur, in het sportcafé van Sporthal de Watertoren, Watertorenweg 36, 1931BA Egmond aan Zee

Wij starten met een kopje koffie of thee.

Traditiegetrouw zal het bestuur het vergadergedeelte kort en bondig houden, zodat wij voldoende tijd overhouden om met elkaar gezellig bij te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje.

Uiteraard organiseren wij ook een paar rondjes kienen. Zo wordt onze verenigingskas op een leuke wijze weer een beetje gespekt. Als u spulletjes beschikbaar wilt stellen als prijsjes voor het kienen zijn deze van harte welkom. Op de avond zelf zal er een tafel klaarstaan waarop u uw meegebrachte waar kwijt kunt.

Wij rekenen op jullie komst!

Agenda:

1 Opening door de voorzitter
2 Ingekomen stukken / mededelingen
3 Jaarverslag secretaris
4 Jaarverslag penningmeester
5 Jaarverslag kascommissie
6 100-jarig bestaan Achilles – hoe gaan we dit vieren?
7 Rondvraag
8 Sluiting

Met vriendelijke groeten, het bestuur.

Graag even een mail naar a.vanstein@hotmail.com, als u niet aanwezig kunt zijn op de jaarvergadering.