In juni 2023 ontving de vereniging per e-mail een nieuwsbrief van het Jeugdfonds sport en cultuur van de provincie Noord-Holland. Daarin stond onder meer:

“Dankzij onze samenwerking kunnen kinderen (tot 18 jaar) waar thuis tijdelijk of langdurig weinig geld is, meedoen aan jullie sport- of cultuuraanbod.”

Op de website jeugdfondssportencultuur.nl/noord-holland
is hierover meer informatie te vinden.

U kunt zich ook wenden tot de secretaris of de penningmeester van onze vereniging.