In de week van 11 tot 15 juni 2019 hebben 10 leden van Achilles gecollecteerd voor hun vereniging middels het Oranjefonds.
Uit heel veel mooie reacties werd duidelijk dat Achilles nog steeds leeft onder de “derpers”.
Als de deuren van de “Watertoren” open blijven stevent de vereniging af op het 95 jarig jubileum. Veel oudleden en grootouders van jeugdleden vertelden de collectanten, naast hun gulle giften, leuke anekdotes.
Hiervoor willen wij langs deze weg iedereen heel hartelijk danken.